کارنامه تحصیلی، علمی و پژوهشی C.V 

 • جدول مشخصات فردي
 نام خانوادگی: محمد حسن                              نام:  آسایش     نام پدر:  مرتضی
نشانی پست الکترونیکی: asayesh@ut.ac.ir m.h.asayesh@gmail.com
 • جدول اطلاعات و سوابق تحصیلی
ردیف مقطع رشته دانشگاه معدل کل از تاریخ تا تاریخ
1 دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی 17.29 1391 1396
2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران 18.90 1388 1391
3 کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان 16.71 1383 1387
 • پایان نامه و رساله
ردیف عنوان پایان نامه استاد راهنما مقطع نمره
1 تدوین الگوی چند بعدی مشاوره پس آسیب و اثربخشی آن بر انصراف از طلاق، رضایت زناشویی و سلامت روان زوج های با سابقه بی وفایی همسر دکتر کیومرث فرحبخش دکتری عالی (19-20)
2 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، سلامت روان و پرخاشگری زنان متاهل منطقه مهرآباد دکتر محمد خدایاری فرد کارشناسی ارشد 19.5
 • کتاب­های تالیفی
رديف عنوان کتاب
1. خدایاری فرد، محمد؛ آسایش، محمد حسن؛ زندی، سعید (1400). مهارت های نیک زیستن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران (در دست چاپ).
2. خدایاری فرد، محمد؛ آسایش، محمد حسن؛ پرند، اکرم (1399). استرس: نظریه ها، سبک های مقابله ای و مقیاس های ارزیابی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
3. نوربخش. یونس، خدایاری فرد، محمد و ….، آسایش، محمدحسن (۱۳۹۹). ویروس کرونا تاب‌آوری و سلامت روان‏‫: راهبردهای روانشناختی برای مقابله با اضطراب، استرس و مدیریت سوگ (کمیته علمی روان‌شناسی و سلامت اجتماعی کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران). تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان‏‫.
4. آسایش، محمدحسن؛ وکیلی، محسن (1395). راهنمای تخصصی مشاوره پیش از ازدواج: آمادگی، ملاک‌ها و مراحل. تهران: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی.
5. وکیلی، محسن؛ آسایش، محمدحسن (1395). همسرگزینی مبتنی بر رویکردهای مهم روان‌شناسی. تهران: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی.
6. آسایش، محمدحسن، قربانی محمد آبادی، فاطمه (1393). مجموعه مقالات روانشناسی، مشاوره و دین. تهران: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی.
7. آسایش، محمدحسن؛ مقدمه دکتر قاسم قاضی (1393). مشاوره و درمان هستی گرایانه. تهران: انتشارات پژوهشگران نشر دانشگاهی.
8. آسایش،  محمد حسن؛ دهداری، ابوذر؛ مقدمه دکتر قاسم قاضی (1392). مشاوره و روان درمانی به روش آلبرت الیس. تهران: انتشارات صداقت.
 • کتاب­های ترجمه شده
رديف عنوان کتاب
1. دوریس، جان. ام.  و گروه پژوهشی روان شناسی اخلاق (1400). دستنامه جامع روان شناسی اخلاق. ترجمه سید ایمان قطب، محمدحسن آسایش، فرزان رضاییان. تهران: انتشارات ساوالان.
2. کاتلر،  جفری؛ بالکین،  ریچارد (2018).  روابط در مشاوره و زندگی مشاوران. ترجمه محمدحسن آسایش، محمدرضا کوهی (1400)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3. نیکولز، مایکل (2014). مقدمه ای بر خانواده درمانی. ترجمه محمد حسن آسایش و فروزانفر (1400)، تهران:  روان­شناسی معاصر.
4. کوپر، جان؛ وتر، آرلین (2006). خشونت خانگی و امنیت خانواده.  ترجمه محمد حسن آسایش و نجمه طاهری. (1400). تهران، روان­شناسی معاصر.
5. جنیا، ویکی‏ (1399). ‏‫مشاوره و روان‌درمانی مراجعان مذهبی (رویکردی تحولی). مترجم محمدحسن آسایش، ابوذر دهداری‏‫؛ با مقدمه باقر غباری‌بناب. تهران: ساوالان‏‫.
6. بلهوس، باب و همکاران (2005). مدیریت هیجانات مشکل ساز، ترجمه محمد حسن آسایش و الهه گلپاشا (1398). تهران: ساوالان.
7. بیشاپ، سو (2010). مهارت جرات ورزی و قاطعیت (راهنمای مهارت ابراز وجود)، ترجمه محمد حسن آسایش و محمدصادق زمانی زارچی (1396). تهران: انتشارت پندار قلم.
8. ماتریکس (2000).  آموزش خانواده در مدل ماتریکس. ترجمه سید ایمان قطب و محمدحسن آسایش (1392). انتشارات یزد ناشر کتب پزشکی.
9. پاین، مارتین (2006). روایت درمانی در مشاوره خانواده. ترجمه محمدحسن آسایش، مریم افتخاری، سمیه قیاسی و زهره سجودی (1391). تهران: انتشارات صداقت.
10. گلسو، چارلز و هیز، جفری (2007). انتقال متقابل و تجربه های درونی روان درمانگر. ترجمه محمد حسن آسایش، ایمان قطب با مقدمه دکتر محمود دژکام (1391). یزد: انتشارات یزد، ناشر کتب پزشکی.
 • مقالات علمي- پژوهشي
رديف مشخصات انتشار مقاله
1. آسایش, محمدحسن, محسن الحسینی, مسعود, باهنر, فهیمه. (1400). رهیافتی پدیدارشناسانه به واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های پزشکان مبتلا به کووید-19. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 64 (2)، 2733-2747.
2. دهقانی زهرا؛ آسایش محمد حسن؛ شاهمرادی سمیه. (1400). تجربه انواع خشونت جنسی زناشویی در زنان قربانی شهر تهران: یک مطالعه کیفی. رویش روان شناسی. ۱۰ (۱۱)؛ ۱۸۲-۱۶۹.
3. اردشیری فر، هلیا؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ آسایش، محمدحسن (1400). رشد پس از سانحه در زنان بهبود یافته از کووید- 19: یک مطالعه پدیدار شناختی. رویش روانشناسی، 10 (67)، 97-108.
4. محسن الحسینی، سیدمسعود؛ باهنر، فهیمه؛ آسایش، محمدحسن. (1400). شناسایی واکنشهای شناختی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید- 19 : یک مطالعه پدیدارشناسانه. نشریه علمی روانشناسی سلامت. 10 (2)، 101-120.
5. خدایاری‌فرد, محمد، کیوان صالحی، محمد حسن آسایش و همکاران. (1400). عوامل مرتبط با افزایش و کاهش گرایش دانشجویان به دینداری؛ بررسی پدیدارشناختی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 11(41), 563-590.
6. خدایاری فرد م.  و آسایش م.   (1400) . تبیین مبانی نظری و عملی فن تغییر رفتار سیستمی: ارائة یک فن جدید در مشاوره و روان درمانی. مجله روانشناسی، 25(97)، 118-149.
7. دربا محمد؛ آسایش محمدحسن؛ علیمرادی علی. (1399). اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14(51)، 137-157.
8. آسایش, محمد حسن, قاضی نژاد, نیکو, باهنر, فهیمه. (1399). تبیین واکنش های عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, 15(53), 125-154.
9. قاضی نژاد نیکو، آسایش محمدحسن، باهنر فهیمه. (۱۳۹۹). واکنش‌های شناختی دختران با نشانگان شکست عشقی: یک مطالعه‌ی پدیدارشناسی. رویش روان شناسی; ۹ (۱): ۹۷-۱۰۶.
10. خدایاری فرد محمد، آسایش محمدحسن. (۱۳۹۹). راهبردهای روان‌شناختی و فنون مقابله با استرس و اضطراب در مواجهه با کروناویروس (کووید-۱۹). رویش روان شناسی؛ ۹ (۸) :۱-۱۸.
11. باهنر, فهیمه؛ محسن الحسینی، سید مسعود؛ آسایش، محمد حسن. (1399). رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی واکنش‌های عاطفی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19. فرهنگ مشاوره و روان درمانی, 11(44), 1-46.
12. دربا, محمد, آسایش, محمد حسن, علیمرادی, علی. (1399). اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی، 14 (51).
13. آسایش، محمد حسن، قاضی نژاد نیکو؛ باهنر، فهیمه (1398). تبیین واکنش‌های عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی: مطالعه کیفی. نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 15 (53)، 125-154.
14. باهنر، فهیمه؛ آسایش، محمد حسن، قاضی نژاد نیکو (1398). تبیین واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسانه. نشریه علمی زن و فرهنگ. 11 (41)، 111-134.
15. محمد حسن آسایش، کیومرث فرحبخش، علی دلاور، حسین سلیمی بجستانی (1398). شناسایی تجارب و واکنش های ارتباطی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه کیفی. پژوهش های مشاوره، 18 (69). 31-58.
16. نیک خواه دلشاد، مریم؛ آسایش، محمد حسن (1398). کارایی فنون مشاوره خانواده شناختی-رفتاری با تاکید بر مثبت نگری درکیفیت زندگی خانواده ها: مطالعه ی تک موردی. روانشناسی معاصر (ویژه نامه) 25، 889-894.
17. محمد حسن آسایش، کیومرث فرحبخش، علی دلاور، حسین سلیمی بجستانی (1397). شناسایی تجارب و واکنش های شناختی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدار شناسی. پژوهش های کیفی در علوم سلامت، 7 (2)، 188-203.
18. فاطمه جعفری، سحر صمدی، محمد صادق زمانی زارچی، محمد حسن آسایش (1397). عنوان اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر خودمتمایزسازی زوجین دارای تعارضات زناشویی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، دوره 7 شماره 1 (23)، 5-13.
19. محمد حسن آسایش، کیومرث فرحبخش، حسین سلیی بجستانی (1397). شناسایی تجارب و واکنش‌های معنوی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدار شناسی. پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده‎، 6، 3 (12)، 49-69.
20. محمدحسن آسایش، کیومرث فرحبخش، حسین سلیمی بجستانی، علی دلاور (1396). شناسایی تجارب و واکنش های عاطفی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه کیفی. پژوهش های کیفی در علوم سلامت، 6 (4)؛ 372-355.
21. آسایش محمدحسن، فرحبخش کیومرث، دلاور علی، سلیمی بجستانی حسین (1396). واکنش‌های روان- تنی و آثار جسمانی ناشی از بی‌وفایی در زنان قربانی بی‌وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی يزد. ۲۵ (۸) :۶۴۱-۶۵۷.
22. الهه گلپاشا، محمدحسن آسایش (1395). کارآمدي درمان شناختي رفتاري مذهب محور با تأکيد بر بخشايشگري و مثبت نگري بر علائم افسردگي و اضطراب: تک بررسي. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، دوره 2، شماره 3، صفحه 138-165.
23. عبدالباسط محمودپور، مریم ولدخانی، نسرین اوضاعی، محمدحسن آسایش (1394). رابطه بین سطح تحصیلات و اشتغال مادر با خودکارآمدي دانش آموزان پایه ششم مدارس شهر تهران در سال 1393. سلامت جامعه، دوره نهم، شماره 1، 1-9.
24. عبدالباسط محمودپور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ محمدحسن آسایش؛ سمانه قهرمانی؛ سلیمان احمدبوکانی (1393). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره اي بر میزان عزت نفس، هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی پرستاران بیمارستان هاي علوم پزشکی تهران. مجله علمی پژوهشی سلامت جامعه، دوره هشتم، شماره 3، 54-63.
25. محمد حسن آسایش، سید حسین سجادی بافقی (1389). بررسی قصه عشق در در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی. مجله علمی پژوهشی روانشناسی معاصر (ویژه نامه). 2008  – 1243 ISSN:.
26. Asayesh, M.H., Hoseinzei, E. & Golpasha, E. (2017). Violence against women and its relationship with self-esteem of married women in Tehran. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 02, pp 59-64. Available from: www.prosoc.eu.
27. Asayesh, M, H., Bahramizadeh, H. (2011). Examination of personal values system and it’s changes among young people. Procedia – Social and Behavioral Sciences., 30, 712-716.
 • مقالات ارائه شده همايش ها و کنفرانس­های ملی و بین المللی
رديف عنوان مقاله
1. رمضان نیا، سیده سپیده و آسایش، محمدحسن (1400). مقایسه نظریه ها و الگوهای سوگ و رویکردهای درمانی در سوگ پیچیده،کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران،قم.
2. احمدی، محمد و آسایش، محمد حسن (1400). نقش مکانیزم های دفاعی در بروز بعضی اختلالات روانشناختی: یک مطالعه مروری،پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی، تهران، ایران.
3. یادسایی، محمد؛ آسایش، محمد حسن (1400). شناسایی و کاربرد معیارهای دینی در مشاوره پیش از ازدواج. بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران. تهران، ایران
4. روشنی گلنبر، معصومه و آسایش، محمدحسن (1400). مرور سیستماتیک مداخلات درمان راه حل محور کوتاه مدت بر بهزیستی روانشناختی و سلامت روان، پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی،تهران، ایران.
5. بروجردی، حسین؛ آسایش، محمد حسن (1400). اعتیاد به اینترنت: مطالعه مروری علل، پیامد ها و راهکار ها. اولین همایش بین المللی مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، 362-377.
6. براتی، سیروس؛ آسایش، محمد حسن (1400). واکاوی مسائل و مشکلات ازدواجهای سنتی و مدرن در ایران: یک پژوهش مروری. اولین همایش بین المللی مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، 194-209.
7. کرمی، مریم.، آسایش، محمدحسن. (1400). مطالعه مروری پیامدهای سیستمی و روانشناختی روند طولانی طلاق قانونی. اولین کنفرانس بین المللی مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، ایران، 59-77.
8. سعدیانی، فاطه الزهرا؛ آسایش، محمد حسن (1400). مطالعه مروری روانشناسی مثبت گرا و سلامت روان دانش آموزان و دانشجویان. نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنکی ایران، تهران، ایران.
9. Salmani F. & Asayesh M. (2020). The effectiveness of integrated cognitive-behavioral family counseling on the performance of a conflicted family with adolescent children: A single case study. National Conference on Research and Innovation in Psychology, with a Special Look at Third Wave Therapeutic Approaches. Tehran.

 

10. Yadsaei M. & Asayesh M. (2020). Religious Indices of Successful Marriage: Strengths and Challenges. 1st conference on The Quran and psychology. Tehran.

 

11. Mousazadeh H. & Asayesh M. (2020). The Effectiveness of Integrated Cognitive-Behavioral Couples Therapy Techniques on Differentiation and Mental Health of Conflicting Couples: A Single Case Study,. Second Congress of New Findings in Family, Mental Health, Disorders, Prevention and Education. Tehran.

 

12. Asayesh M. & Darba M. (2020). Relationship between Attachment Styles and Religiosity in the Dimensions of Marital Satisfaction of Couples. The 19th Conference of the Iranian Counseling Association Counseling: Promoting Hope, Peace and Social Health. Tehran.
13.

Asayesh M. & Barjaste Jahromi A. (2020). The effect of cognitive-behavioral family counseling techniques on marital conflicts and family mental health: a single case study. The 19th Conference of the Iranian Counseling Association Counseling: Promoting Hope, Peace and Social Health. Tehran.

14.

Elahi, P., Asayesh, M.H. (2019). The Effectiveness of Integrated Cognitive-Behavioral Family Therapy Techniques on Marital Satisfaction and Happiness in Conflicting Couples: A Single Case Study. International Conference on Clinical Psychology: Assessment, Diagnoses & Treatment. Irancpa, Tehran, Iran.

الهی، پریسا (1398). کارایی فنون خانواده درمانی یکپارچه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی و شادکامی زوجین متعارض: مطالعه تک موردی. همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان. 14 و 15 آذرماه، انجمن علمی روانشناسی بالینی، تهران، ایران.

15. Alimoradi, A., Asayesh, M.H., Darba, M. (2019). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Counseling on Students’ Compassion: University of Tehran. International Conference on Clinical Psychology: Assessment, Diagnoses & Treatment. Irancpa, Tehran, Iran.

علیمرادی، علی؛ آسایش، محمد حسن؛ دربا، محمد (1398).  اثربخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با تاکید بر روانشناسی مثبت­گرا بر  شفقت به خود در دانشجویان: نمونه موردی دانشگاه تهران. همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان. 14 و 15 آذرماه، انجمن علمی بالینی ایران. تهران. ایران.

16. Shiri, M., Asayesh, M.H., & Golpasha, E. (2019). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Counseling with Emphasis on Positive psychology on Students’ Psychological Well-Being and Interpersonal Skills: University of Tehran.

شیری، محمد؛ آسایش، محمدحسن؛ گلپاشا، الهه (1398). تأثیر مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با تاکید بر مثبت نگری بر بهزیستی روانشناختی و مهارت‌های بین فردی دانشجویان: نمونه موردی دانشگاه تهران. همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان. 14 و 15 آذرماه، انجمن علمی بالینی ایران. تهران. ایران.

17. Zare, M., Asayesh, M.H. (2019). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Family Therapy Techniques on Mental Health of Conflicted Adolescents: A Single Subject Study. The 4rd International Conference on Advanced Research in the Field of Education, Psychology and Social Studies of Iran. Tehran. Iran.

زارع, مریم و محمدحسن آسایش (۱۳۹۸). کارآمدی فنون خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر سلامت روان خانواده دارای فرزند نوجوان متعارض: مطالعه تک آزمودنی. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.

18. Asayesh, M. H., Farahbakhsh, K. (2018). Introducing of Multidimensional Post-Traumatic Counseling and Psychotherapy Model for Marital Infidelity. 10th international congress of World Council for Psychotherapy/Asian Federation, 13-14th May 2018, Tehran, Iran.

آسایش، محمدحسن؛ فرحبخش، کیومرث (1397). معرفی الگوی چندبعدی مشاوره و روان­درمانی پس آسیب در بی وفایی زناشویی. دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی / فدراسیون آسیایی ، 23 و 24 اردیبهشت، تهران، ایران.

19. Khodayarifard, M., Asayesh, M. H. (2018). Explaining Theoretical Foundations and Practical Application of Systemic Behavior Modification Technique: Introducing a Novel Technique in Family Therapy. 10th international congress of World Council for Psychotherapy/Asian Federation, 13-14th May 2018, Tehran, Iran.

خدایاری فرد، محمد؛ آسایش، محمدحسن (1397). تبیین مبانی نظری و عملی فن تغییر رفتار سیستمی: ارائۀ یک فن جدید در خانواده¬درمانی. دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی/ فدراسیون آسیایی، 23 و 24 اردیبهشت، تهران، ایران.

6) ادامه مقالات ارائه شده همايش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی
20. Asayesh, M. H., Farahbakhsh, K., E., Golpasha, E. (2018). Explaining A Transdiagnostic Pattern of Infidelity Trauma Syndrome and Developing a New Perspective to Effective Diagnosis for Treatment. 10th international congress of World Council for Psychotherapy/Asian Federation, 13-14th May 2018, Tehran, Iran.

آسایش، محمدحسن؛ فرحبخش، کیومرث، گلپاشا، الهه (1397). تبیین الگوی فراتشخیصی سندرم ضربه بی­وفایی و ارائه چشم اندازی جدید در تشخیص جهت درمان کارآمد. دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی / فدراسیون آسیایی ، 23 و 24 اردیبهشت، تهران ، ایران.

21. Emadizadeh, M., Asayesh, M. H. (2018). The Effect of Cognitive-Behavioral Family Counseling on Mental Health of parents with Young Children: A Single Subject Design. 10th international congress of World Council for Psychotherapy/Asian Federation, 13-14th May 2018, Tehran, Iran.

عمادی زاده؛ آسایش ، محمد حسن (1397).  تأثیر مشاوره خانواده شناختی-رفتاری بر سلامت روان والدین با فرزندان خردسال: یک طرح تک بررسی. دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی / فدراسیون آسیایی ، 23 و 24 اردیبهشت، تهران ، ایران.

22. Shakeri, A., Asayesh, M. H. (2018). The Effect of Cognitive-Behavioral Family Counseling on Parent’s Psychological inconsistency and Children Educational Motivation: A Single Subject Design. 10th international congress of World Council for Psychotherapy/Asian Federation, 13-14th May 2018, Tehran, Iran.

شاکری ، آمنه؛ آسایش ، محمد حسن (1397). تأثیر مشاوره خانوادگی شناختی- رفتاری بر ناسازگاری روانشناختی والدین و انگیزش آموزشی کودکان: یک طرح تک بررسی. دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی / فدراسیون آسیایی ، 23 و 24 اردیبهشت، تهران ، ایران.

23. Varnoos, P., Asayesh, M. H. (2018). The Effect of Cognitive-Behavioral Family therapy on Family Function in Families with Adolescent Children: A Single Subject design. 10th international congress of World Council for Psychotherapy/Asian Federation, 13-14th May 2018, Tehran, Iran.

ورنوس، پگاه؛ آسایش ، محمد حسن (1397). تأثیر مشاوره خانوادگی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده های با فرزند نوجوان: یک طرح تک بررسی. دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی / فدراسیون آسیایی ، 23 و 24 اردیبهشت، تهران ، ایران.

24. Asayesh, M. H., Hosseinzei, E., Golpasha, E. (2017). Love Story in Marital Counselling: Ddifferences between Iranian Couple’s Love Stories. 8th World Congress of Psychotherapy (Life and Love In The 21ST Century). 24-28 July 2017, Paris, France.
25. Asayesh, M. H., Hosseinzei, E., Golpasha, E. (2017). Predicting Marital Satisfaction through the Religiosity Components in Iranian Married Students. International Association for the Psychology of Religion (IAPR) conference, Hamar, Norway, August 21st to 24th, 2017.
26. Asayesh, M. H., Golpasha, E. (2016). Dimensions of violence against women: women in Tehran-IRAN. 2nd International conference on Behavioral Science and social Studies. Istanbul, Turkey.
27. Asayesh, M. H., Golpasha, E., Hosseinzei, E. (2016). Effectiveness of emotion regulation skills on emotional intelligence, aggression, anger and hostility: A population-based study in married women in Tehran (IRAN). 2nd International conference on Behavioral Science and social Studies. Istanbul, Turkey.
28. Asayesh, M. H., Hosseinzei, E. (2016). Personality Traits and Psychological Profiles in Substance Abusers. 2nd International conference on Behavioral Science and social Studies. Istanbul, Turkey.
29. Asayesh, M. H., Hosseinzei, E,. Golpasha, E. (2016). Violence against women and its relationship with self-esteem of married women in Tehran. 7th world conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG 2016). Kusadasi, Izmir- Turky.
6) ادامه مقالات ارائه شده همايش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی
30. Asayesh, M. H., Sheverin, L. (2016). Resiliency and Mental Health among the Staff of Khajeh Nasir Toosi University of Technology. 7th world conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG 2016). Kusadasi, Izmir- Turky.
31. Asayesh, M. H, Mirmohammad-Sadeghi, M., Fahimifar, M. J., Golpasha, E. (2016). Identity and values in adolescents: a study in Iran. 7th world conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG 2016). Kusadasi, Izmir- Turky.
32. Asayesh, M. H., Golpasha, E., Hosseinzei, E. (2016). Violence against women and its relationship with depression, anxiety and social and physical problems among Tehran’s married women. 7th world conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG 2016). Kusadasi, Izmir- Turky.
33. Jafari, F., Samadi Kashani, S., Asayesh, M.H. (2016). The Effect of ” Emotionally focused group couple therapy” on self-differentiation of couples with conflict. 9th International congress for psychotherapy Asian chapter, Tehran- Iran.
34. Samadi Kashani, S., Jafari, F., Asayesh, M.H. (2016). The Effect of ” Emotionally focused group couple therapy” on resilience of couples with conflict. 9th International congress for psychotherapy Asian chapter, Tehran- Iran.
35. Mohaddesi, V., Pourghanad, M., Asayesh, M.H. (2016). The effectiveness of cognitive-behavioral family counseling with an emphasis on (ACT) theory on flexibility and quality of life of members of a divorced family: A Case Study. 9th International congress for psychotherapy Asian chapter, Tehran- Iran.
36. Asayesh, m, h., khaleghinejad, S. E. (2015).  Critique of Postmodernism Educational Foundations, with emphasis on the religious perspective. International Congress on Psychology and cultural life. Iran.
37. Golpasha, E., Asayesh, m, h., (2015). Satisfaction at the successful couples and couples with marital conflict (case study). International Congress on Psychology and cultural life. Iran.
38. Asayesh, m, h., Golpasha, E. (2014). Analysis of moral theories with an emphasis on Motahari perspective and religion principles, and representing of ethical codes in psychology and counselling. International Congress on Religious Culture and Thought. Iran.
39. Golpasha, E., Asayesh, m, h. Hoseinzadeh sereshki. (2014). Attitude to Resurrection and mental health. International Congress on Religious Culture and Thought. Iran.
40. Golpasha, E., Asayesh, m, h. (2014). The Role of Religiosity in Predicting Aggression and Psychological Maladjustments. International Congress on Religious Culture and Thought. Iran.
41. Golpasha, E., Asayesh, m, h. (2013). Effectiveness of cognitive-behavioral counseling on people with Generalized anxiety disorder (GAD): (case study). Iranian 6th Intrnational Congress of Child and Adolesent Psychiatry, 17-19 September 2013.
42. Asayesh, M. H., Motedayen, M., Eftekhary, M., Azadi, GH., Hemati, F. (2012). the predicting of mental health by religiosity components in student and non-student couples, International Congress on “Family and Globalization”, Tehran, Iran.
43. Jamaly, A., Asayesh, M. H., Sajjadi Bafghi, S, H. (2011). The study of love story differences on men and women people. 2 World Conference on Psychology, Counseling and Guidance Antalya. Turkey.
44. Asayesh, M, H.,  Bahramizadeh, H. (2011). Examination of personal values system and it’s changes among young people. Procedia – Social and Behavioral Sciences., 30, 712-716.
6) ادامه مقالات ارائه شده همايش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی
45. وکیلی، مطهره و محمد حسن آسایش (۱۳۹۸). کارآمدی فنون خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش پرخاشگری زوجین: مطالعه تک موردی، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروه­های آموزشی دانشگاه­های کشور.
46. توپ شکن، میلاد و محمد حسن آسایش. (۱۳۹۸). تاثیر فنون مشاوره شناختی- رفتاری بر افکار خودآیند منفی و بدبینی زوجین، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروه­های آموزشی دانشگاههای کشورر.
47. خواجوندتبار, زهره و محمد حسن آسایش (۱۳۹۸). تاثیر مشاوره خانواده با تاکید بررویکرد شناختی – رفتاری بر افسردگی و اضطراب خانواده های دارای فرزند خردسال: مطالعه تک آزمودنی، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور،
48. اشتهاردی، حوریه و محمد حسن آسایش (۱۳۹۸). کارآیی فنون خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر ناهنجاری های روانشناختی خانواده ها: مطالعه تک موردی، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاه­های کشور.
49. دربا، محمد؛ آسایش، محمد حسن؛ علیمرادی، علی (1398).  اثربخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با محوریت روانشناسی مثبت¬گرا بر  رضایت شغلی معلمانن و رضایت از شغل معلمان. اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تبریز. مهر ماه.
50. آسایش، محمد حسن؛ دربا، محمد؛ علیمرادی، علی (1398).  اثربخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با محوریت روانشناسی مثبت¬گرا بر  رضایت شغلی معلمان. نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت. تهران. ایران.
51. محمد حسن آسایش، محمد خدایاری فرد، محمد علی بشارت، فاطمه قربانی (1391). اثر بخشی آموزش هوش هیجانی یر افزایش هوش هیجانی زنان (ارائه یک الگوی تلفیقی). سمینار انجمن مشاوره ایران، آذر 1391،  کرمانشاه.
52. محمد حسن آسایش، مهسا متدین، مریم افتخاری، غزاله آزادی، فاطمه همتی (1391) بررسی سلامت روان و رضایت زناشویی در خانواده های دانشجویی و غیر دانشجویی. همایش ملی خانواده و نهادهای اجتماعی (مدرسه، محله و ..). دانشگاه تهران.
53. محمد حسن آسایش، مهسا متدین، مریم افتخاری، غزاله آزادی، فاطمه همتی (1391) بررسی رضایت زناشویی و دینداری در خانواده های دانشجویی. همایش ملی خانواده و نهادهای اجتماعی (مدرسه، محله و ..). دانشگاه تهران.
54. محمد حسن آسایش، مهسا متدین، مریم افتخاری، غزاله آزادی، فاطمه همتی (1391) بررسی  دینداری و سبک های دلبستگی در خانواده های دانشجویی. همایش ملی خانواده و نهادهای اجتماعی (مدرسه، محله) دانشگاه تهران.
55. زینب محمدعلی پور، مرتضی عباسی، محمد حسن آسایش (1391). استفاده از فضای مجازی و کیفیت زندگی در دانشجویان. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه گیلان.
56. مرتضی عباسی، زینب محمدعلی پور، محمد حسن آسایش (1391). سبک­های دلبستگی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه گیلان.
57. مهسا متدین، محمد حسن آسایش، مریم افتخاری، غزاله آزادی، فاطمه همتی (1391). بررسی نقش دلبستگی، متغییر های جمعیت شناختی و سلامت روان در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
58. مرتضی عباسی، محمد حسن آسایش (1391). پیش بینی رضایت زناشویی از طریق ابعاد شخصیت و دینداری در زوج های دانشجویی. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه گیلان.
59. محمد حسن آسایش، دکتر سید حسین سجادی بافقی، نجمه پارسایان (1391). بررسی رابطه عشق و ابعاد شخصیت. همایش ملی بهداشت روان زنان، دانشگاه آزاد زنجان.
60. محمد حسن آسایش، دکتر سید حسین سجادی بافقی، سید جواد موسوی، محمد جواد فهیمی فر (1391). بررسی رابطه قصه های عشق و سلامت روان. همایش ملی خانواده و مهارت های زندگی. دانشگاه رازی کرمانشاه.
61. دکتر علی محمد نظری، مرتضی عباسی، محمد حسن آسایش،  (1391). بررسی رابطه خلاقیت و منبع کنترل در دانشجویان. چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،تریز و نوآوری در آموزش، مشهد.
62. مریم افتخاری، محمد حسن آسایش، مهسا متدین، غزاله آزادی، فاطمه همتی (1391). سبک های دلبستگی و سلامت روان در زوج های دانشجویی و غیر دانشجویی. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه گیلان.
63. محمد حسن آسایش، زینب محمدعلی پور، مرتضی عباسی (1390). بررسی رابطه قصه عشق و رابطه با مادر. همایش ملی روانشناسی و روانشناسی خانواده. دانشگاه آزاد مرو دشت.
64. مهسا متدین، محمد حسن آسایش، مریم افتخاری (1390). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی. همایش ملی روانشناسی و روانشناسی خانواده. دانشگاه آزاد مرو دشت.
65. مرتضی عباسی، دکتر سید حسین سجادی بافقی، محمد حسن آسایش (1390). رابطه شخصیت و دینداری در دانشجویان متاهل، نمونه موردی دانشگاه تهران. همایش دین دانشگاه و علوم انسانی. دانشگاه مازندران.
66. زینب محمدعلی پور، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، محمد حسن آسایش (1390). تفاوت دینداری در دانشجویان دختر و پسر. همایش دین دانشگاه و علوم انسانی. دانشگاه مازندران.
67. محمد حسن آسایش، دکتر ایمان الله بیگدلی (1390). بررسی رابطه پایگاه های هویت و ارزش­ها. اولین همایش دانشجویان علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 • افتخارات
رديف عنوان افتخار
1. رتبه دوم جشنوارۀ پایان نامه های برتر در حوزه آسیب های اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مقطع دکتری) 1398
2. دانشجوی برگزیده  و شایسته تقدیر دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1396
3. دانشجوی برگزیده و شایسته تقدیر دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395
4. دانشجوی برگزیده و شایسته تقدیر دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی در بیست و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1393
5. دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران در  بیست و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه  1391
6. فارغ التحصیل برتر رشته مشاوره خانواده دانشگاه تهران (1391 با معدل 90/18) بالاترین معدل ورودی
7. دبیر دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین دانشگاه تهران 1391
8. دبیر کمیته تخصصی خانواده و ازدواج انجمن مشاوره ایران (1391-1392)
9. پژوهشگر برتر اولین همایش دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (1390).
10. دانشجوی برگزیده دفتر استعداد های درخشان دانشگاه سمنان (1388)

(دارای لوح تقدیر از دفتر استعدادهای درخشان بابت کسب بهترین رتبه کنکور کارشناسی  ارشد در دانشده روانشناسی  دانشگاه سمنان سال 1388).

11. رتبه 11 کشوری کارشناسی ارشد رشته مشاوره (علوم تربیتی2) در سال 1388

 

7) افتخارات (ادامه)
1)   مدرس دانشگاه تهران (از سال 1394 تا کنون)

2)   مدرس دانشگاه علامه طباطبایی (1391-1393)

3)      فارغ التحصیل دانشگاه تهران (رتبه برتر رشته مشاوره خانواده دانشگاه تهران (1391)

4)   فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی قطب مشاوره کشور (3 سال دانشجوی برگزیده دکتری در دانشگاه)

5)   6 سال سابقه دستیاری استاد (دکتر محمد خدایاری فرد) در دانشگاه تهران (1391-1397)

6)   ثبت 80  اثر علمی در طی 8 سال دوره کارشناسی ارشد و دکتری (اعم از مقاله، کتاب، کنگره و طرح)

7)   دارای 14 مقاله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی چاپ و پذیرش شده.

8)   دارای14 عنوان کتاب علمی و پژوهشی

9)   دارای بیش از 30 مقاله در کنگره های بین المللی

10)     دارای بیش از 30 مقاله در کنگره های ملی

11)     مجری و همکاری در 6 طرح پژوهشی (همکاری با وزارت خانه ها از جمله وزارت دفاع و سازمان­های رده بالا مثل ارتش و دانشگاه برای حل مشکلات روانشناختی خانوادها و افزایش تاب آوری ملی)

12)     دانشجوی برگزیده دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (1391-1396)

13)   دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران در  21 جشنواره دانشجوی نمونه 1391

14)   فارغ التحصیل برتر رشته مشاوره خانواده دانشگاه تهران (1391 با معدل 90/18)

15)   دانشجوی برگزیده دفتر استعداد های درخشان دانشگاه سمنان (1388) (دارای لوح تقدیر از دفتر استعدادهای درخشان بابت کسب بهترین رتبه کنکور کارشناسی­ارشد در دانشکده روانشناسی 1388).

16)   رتبه 11 کشوری کنکورکارشناسی ارشد رشته مشاوره (علوم تربیتی2) در سال (1388)

17)   شاگرد اول در دوره پیش دانشگاهی

18)   شاگرد اول در 3 سال دوره دبیرستان

19)   شاگرد اول و دوم در سه سال دوره راهنمایی

20)   دبیر دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین – دانشگاه تهران 1391

21)   دبیر کمیته تخصصی خانواده و ازدواج انجمن مشاوره ایران (1391-1392)

22)   پژوهشگر برتر اولین همایش دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (1390).

23)   داور مجلات علمی- پژوهشی (پژوهش های مشاوره، اصول بهداشت روانی و …)

7- افتخارات (ادامه)
24)   نایب ریس شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران (1393-1394).

25)   عضو هیئت رئیسه شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران دوره دوم (1393- 1394)

26)   عضو هیئت رئیسه شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران دوره اول (1391- 1392)

27)   عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنگره بین المللی شورای جهانی روان درمانی/ اجلاس آسیایی (2018)

28)   عضو کمیته اجرایی «نهمین کنگره بین المللی رواندرمانی، اجلاس آسیایی»، دانشگاه تهران (2016).

29)   دبیر انجمن علمی– دانشجویی مشاوره دانشگاه تهران (1390-1391).

30)   نماینده امور فرهنگی دانشگاه تهران در وزارت علوم در تاسیس اتحادیه انجمن­های علمی مشاوره کشور (1390).

31)   مدیر مسول نشریه علمی موج مثبت انجمن علمی مشاوره دانشگاه تهران (1391-1390)

32)   مشاور و درمانگر کلینیک مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (89-99 ادامه دارد).

33)   مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره دانشجویی دانشاه شاهد (1396 – 1399).

34)   مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1394- 1398)

35)   مشاور و درمانگر در  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) (1395 -1396.)

36)   مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه نفت تهران (1395- 1396.)

37)   مشاور و درمانگر در  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی (1394-1392).

 

 • طرح های پژوهشی
رديف نام مؤسسه­

پژوهشي

عنوان­پژوهش­  

سمت

تاريـخ نشاني مرکز
شروع پايان
1.       دانشگاه تهران تدوین پروتکل مداخله گروهی مبتنی بر شفقت بر همدلی، تنظیم هیجانی و شفقت به خود نوجوانان دارای مشکلات هبجانی-عاطفی  

 

مجری

1398 1399 تهران، تقاطع چمران و جلال آل احمد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
2.                   دانشگاه تهران توسعه اخلاق در دانشگاه همکار 1398 1399 تهران، تقاطع چمران و جلال آل احمد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
3.                   مرکز آینده پژوهشی ودجا تدوین الگوی آسیب های خانواد های ودجا و ارائه راه کارهای بهبود مجری 1396 1397 ودجا
4.                   مرکز آینده پژوهشی ودجا تدوین بسته آموزش گروهی  ارتقای تاب آوری روانی ملی به عنوان یکی از مولفه های قدرت ملی و اثربخشی آن بر تاب آوری و سلامت روان سربازان  

مجری

1393 1395 ودجا
5.                   دانشگاه تهران طراحی اعتلای دینداری دانشجویان (مجری دکتر محمد خدایاری فرد)  

همکار و دستیار

1393 1394 تهران، تقاطع چمران و جلال آل احمد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
6.                   سفارش: بنیاد ملی نخبگان

مجری: اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ (وابسته به شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران-ایتان)

«بررسی روش‌‌های شناسایی استعداد‌های برتر و ارائه الگوی عملی»

 

به سفارش بنیاد ملی نخبگان

 

 

 

همکار

 

1390 1390  شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران-ایتان، اندیشکده  تعلیم و تربیت دالّ

تهران/ خ جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ساختمان ایتان طبقه دوم اتاق 106

7.                   پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (درمانگاه خانواده) آموزش هوش هیجانی برای خانواده کارمندان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجری 1391 1391

ده جلسه

تهران – میدان آزادی – ابتدای بزرگراه فتح – پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران – درمانگاه خانواده

به مسولیت سرهنگ دکتر فرید مستقیمی

 

 • سوابق تدریس و آموزش
ردیف نام دانشگاه عنوان درس شروع پايان آدرس مؤسسه
1. دانشگاه تهران نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی بهمن 99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
2. دانشگاه تهران مشاوره کودک ونوجوان بهمن 99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
3. دانشگاه تهران روانشناسی اجتماعی بهمن 99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
4. دانشگاه تهران نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی مهر 99 بهمن99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
5. دانشگاه تهران سمینار مسائل خانواده و ازدواج مهر 99 بهمن99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
6. دانشگاه تهران مشاوره ازدواج مهر 99 بهمن99 پردیس ارس دانشگاه تهران
7. دانشگاه تهران مشاوره ازدواج مهر 99 بهمن99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
8. دانشگاه تهران نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی بهمن 98 تیر 99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
9. دانشگاه تهران سمینار مسائل خانواده و ازدواج بهمن 98 تیر 99 پردیس ارس دانشگاه تهران
10. دانشگاه تهران مشاوره کودک ونوجوان بهمن 98 تیر 99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
11. دانشگاه تهران روانشناسی اجتماعی بهمن 98 تیر 99 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
12. دانشگاه تهران نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی مهر 98 دی 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
13. دانشگاه تهران نظریه های مشاوره خانواده مهر 98 دی 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
14. دانشگاه تهران اخلاق در مشاوره مهر 98 دی 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
15. دانشگاه تهران آسیب شناسی خانواده مهر 98 دی 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
16. دانشگاه تهران مباحث اساسی در روانشناسی مهر 98 دی 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
17. دانشگاه تهران روانشناسی تحولی مهر 98 دی 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
18. دانشگاه تهران راهنمایی و مشاوره شغلی مهر 97 دی 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
19. دانشگاه تهران نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی بهمن 97 تیر 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 

20. ادامه سوابق تدریس و آموزش
21. دانشگاه تهران مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی بهمن 97 تیر 98 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
22. دانشگاه تهران نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی مهر 97 دی 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
23. دانشگاه تهران راهنمایی و مشاوره تحصیلی- شغلی مهر 97 دی 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
24. دانشگاه تهران (دستیار دکتر خدایاری فرد) روانشناسی بالینی دوره دکتری مهر 97 دی 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
25. دانشگاه تهران کاربرد آزمون های تشخیصی و شخصیت بهمن 96 تیر 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
26. دانشگاه تهران (دستیار دکتر خدایاری فرد) نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی بهمن 96 تیر 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 

27. دانشگاه تهران (دستیار دکتر خدایاری فرد) آسیب شناسی روانی دوره دکتری بهمن 96 تیر 97 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
28. دانشگاه تهران (دستیار دکتر خدایاری فرد) آسیب شناسی روانی دوره دکتری مهر  95 بهمن 95 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
29. دانشگاه تهران مشاوره خانواده بهمن 1394 خرداد 95 جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
30. دانشگاه علامه طباطبایی سنجش و اندازه گیری مهر 1393 دی 1393 دانشگاه علامه طباطبایی
31. دانشگاه تهران (دستیار دکتر خدایاری فرد) نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی بهمن

1392

تیر

1393

جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
32. دانشگاه علامه طباطبایی نظریه های مشاوره و روان درمانی بهمن 1391 تیر ماه 1392 دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 • کارگاه های برگزار شده 
محل برگزاری عنوان دوره تاریخ همکاری آدرس
دانشگاه تهران (پردیس فارابی) مهارت های نیک زیستن 1399

در دست اجرا

جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران مهارت های نیک زیستن (ویژه کارمندان) 1399

در دست اجرا

جلال آل احمد، گیشا، خ کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
مرکز مشاوره مهر ایران کارگاه تربیت مشاور پیش از ازدواج آذر 1396 تهران، ونک، گاندی شمالی
مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه شخصیت شناسی DISC  (سه دوره) اسفند

1395

تهران، خ میرداماد. ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه مشاوره پیش از ازدواج آذر

1395

تهران، خ میرداماد. ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه مشاوره پیش از ازدواج 1394 تهران، خ میرداماد. ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه مدیریت استرس

(سه دوره)

دی

1394

تهران، خ میرداماد. ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه سلامت روان و نقش کارکنان در سلامت روان دانشجویان (سه دوره) اسفند

1394

تهران، خ میرداماد. ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز مشاوره دانشجویی
انجمن علمی – دانشجویی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه مشاوره پیش  از ازدواج زمستان 94 دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی،

هماهنگ کننده آقای تجن جاری

انجمن علمی – دانشجویی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه مشاوره و درمان شکست عشقی زمستان 94 دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، هماهنگ کننده آقای تجن جاری
مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه مدیریت و کنترل خشم ویژه کارمندان دانشکده علوم اجتماعی (دو دوره) اردیبهست 94 دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مشاوره دانشگاه.
مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه حل تعارض ویژه کارمندان دانشکده علوم اجتماعی اردیبهست 94 دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مشاوره دانشگاه.

 

دانشگاه تهران کارگاه مصاحبه مشاوره ای در عمل 1393 تهران گیشا خ دکتر کاردان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه سلامتی، مهارت و نشاط (سمن) ویژه دانشجویان ورودی جدید آبان 93 دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مشاوره دانشگاه.
دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه مهارت های زناشویی و حل تعارض ویژه کارمندان اسفند 93 دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مشاوره دانشگاه. دانشکده علوم اجتماعی
10) کارگاه های برگزار شده (ادامه)
محل برگزاری عنوان دوره تاریخ همکاری آدرس
انجمن مشاوره ایران کارگاه مشاوره ازدواج 1392 تهران، خ کریم خان، خ عضدی شمالی، ساختمان علامه ط سوم
انجمن مشاوره ایران کارگاه مهارتهای ارتباطی زناشویی- مدیریت تعارض 1392 تهران، خ کریم خان، خ عضدی شمالی، ساختمان علامه ط سوم
انجمن مشاوره ایران کارگاه فنون مقدماتی و پیشرفته  مشاوره تابستان

1392

تهران، خ کریم خان، خ عضدی شمالی، ساختمان علامه ط سوم

با تشکر