جدول کارگاه ها و دوره های آموزشی روان­شناسی 1401

مدرس: دکتر محمد حسن آسایش (استادیار دانشگاه تهران)

جهت ثبت نام با شماره 09197803576 تماس حاصل نمایید

ردیف عنوان دوره کارگاه دوره کوتاه مدت مخاطبین مدت زمان کارگاه مدت زمان هر جلسه شیوه برگزاری ظرفیت دوره
1 آموزش  مهارت های نیک زیستن و مثبت اندیشی * * همه گروه ها (متخصصین،

دانشجویان و سایر مردم)

20

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
2

 

سبک زندگی عاشقانه

در ارتباط با همسر

* * همه گروه ها (متخصصین،

دانشجویان و سایر مردم)

20

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
3

 

آموزش پیش از ازدواج و معیارهای انتخاب همسر * * همه گروه ها (متخصصین،

دانشجویان و سایر مردم)

16

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
4 ترمیم احساسات جریحه دار و تنظیم هیجانات * * همه گروه ها (متخصصین،

دانشجویان و سایر مردم)

16

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
5 پرورش ذهن مشفق (شفقت به خود و دیگران) * * همه گروه ها (متخصصین،

دانشجویان و سایر مردم)

16

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
6 شخصیت شناسی و ارتباط موثر با دیگران * * همه گروه ها (متخصصین،

دانشجویان و سایر مردم)

12

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
7 آسیب شناسی روانی و مصاحبه تشخیصی  * * متخصصین، دانشجویان 12 ساعت 4 ساعت گروهی 10-20 نفر
8 کارگاه تخصصی زوج درمانی تحلیلی-سیستمی  (PTC) * * متخصصین , دانشجویان

 

24

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر
9 تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی با رویکرد PTC * * متخصصین، دانشجویان 24

ساعت

4 ساعت گروهی 10-20 نفر